Oct 21


IRONRTV is in 1968 in het leven geroepen door een aantal vrijwilligers
die het leuk vonden om muziek te verzorgen voor patienten die in het
ziekenhuis moesten verblijven. In het Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk
kregen zij in de kelder een ruimte toegewezen van waaruit verzoekjes
werden opgehaald bij de patienten en van waaruit de aangevraagde
muziek werd gedraaid.
In het ziekenhuis zijn we ruim 45 jaar te gast geweest, tot er een
verbouwing aankwam en de studioruimte "in beslag" werd genomen.
Omdat IRONRTV hierdoor niet wilde stoppen met het vrijwilligerswerk,
zijn we gaan kijken naar een andere locatie en hebben die gevonden bij
zorgcentrum Eikendonk in Waalwijk
 
    
Eikendonk is onderdeel van 'de Schakelring', waaronder een aantal
verzorgingstehuizen in de regio vallen. Dit gaf voor IRON de mogelijheid
om ook daar muziekmiddagen te gaan verzorgen. 
 
   
Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn.
In totaal zetten 24 mensen zich in om alles in goede banen te leiden bij
de live-uitzendingen en de muziekmiddagen in de verschillende tehuizen
 
   
 
 IRONRTV verzorgt ook de tv-krant bij de tehuizen van de Schakelring. Op
deze krant zijn o.a. de geplande activiteiten voor de bewoners te zien.